Styret i God Nok-festivalen består av 5 ildsjeler som liker at det skjer noe rundt de. I tillegg har de flere gode områdeledere som sammen legger tilrette for God Nok-festivalen.

Torunn Baade Aalstad (festivalleder)
Tlf: 974 24 700
E-post: torunn@godnokfestivalen.no

Ann-Merethe Willumsen
Tlf: 976 63 876
E-post: ann-merethe@godnokfestivalen.no

Truls Theting
Tlf: 995 16 543
E-post: truls@godnokfestivalen.no

Johanne Stafsnes
Tlf: 452 58 677
E-post: johanne@godnokfestivalen.no

Bjørge Stafsnes
Tlf: 917 65 821
E-post: bjorge@godnokfestivalen.no