Mer om god nok-festivalen

Mer om god nok-festivalen

God Nok-festivalen jobber for kultur og aktiviteter som fremmer god psykisk helse gjennom å lage festival og møteplasser. Festivalen og møteplassene skal være en hyllest til det enkle liv, med nærhet til natur, kultur og hverandre. Dette skal komme til uttrykk gjennom:

  • at alle skal føle seg verdsatt, inkludert og velkommen
  • spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for dilemmaet at mange ikke har det bra, selv om man «har det godt».
  • aktivisere og gi publikum/gjester gode konsert- og aktivitetsopplevelser

Teksten over er hentet fra formålet til festivalen som står skrevet i vedtektene.