Kontakt

Styret i God Nok-festivalen består av 4 ildsjeler som liker at det skjer noe rundt de.

Festivalen ble etablert som følge av ideen til initiativtager Anna Holand, som ønsket å gjøre noe med problemstillingen om hvorfor det er så mange som sliter, selv om vi aldri har hatt det så godt. De fire som utgjør dagens styre var alle med å etablere God Nok-festivalen som den happeningen den er. Sammen ønsker styret å arrangere en festival med fokus på det enkle liv, basert på at alle er God Nok, uansett hvem og hva de er, samtidig som vi snakkes og treffes i et samspill der festival-stemningen er i fokus, med både musikk, dans, teater og workshops – i en utrolig natur, med skikkelig gode folk rundt oss.

Torunn Baade Ålstad
Styreleder og administrativ leder
Tlf: 974 24 700
E-post: torunn@godnokfestivalen.no

Andreas Altermark
Styremedlem
Bookingansvarlig og artistansvarlig
Tlf: 905 72 877
E-post: andreas@godnokfestivalen.no

Ann-Merete Willumsen
Nestleder
Billettansvarlig og frivilligeansvarlig
Tlf: 976 63 876
E-post: ann-merethe@godnokfestivalen.no

Truls Theting
Styremedlem
Sponsoransvarlig og områdeansvarlig
Tlf: 995 16 543
E-post: truls@godnokfestivalen.no

 

Generelle spørsmål stilles til Ann-Merete Willumsen eller Andreas Altermark.