Sponsorer

Vi er svært stolte over å ha Kavlifondet som en av våre største samarbeidspartnere. Olav Kavli etablerte Kavli i 1893. Deres mest brukte oppfinnelse er bruken av tuben, som i dag brukes til både kaviar, oster og mange andre formål. I 1962 overførte sønnen Knut Kavli eierskapet for selskapet til «O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond (Kavlifondet)» Kavlifondet deler ut midler til å fremme humanitære formål, forskning og kultur, både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

 

 

Cermaq er verdens nest største oppdrettsselskap. Cermaq er heleid av det japanske industriselskapet Mitsubishi, mens den norske virksomheten er basert på det grunnlaget som ble lagt i Steigen fra oppstarten av Follalaks midt på 1980-tallet. I dag er virksomheten til Cermaq lokalisert i Nord-Salten, Ofoten. Vesterålen og Finnmark.

 

Nord-Salten Kraft AS er det lokale energi, og nettselskap, i regionen. Selskapet produserer mesteparten av sin kraft med vann fra fjellene i Hamarøy, men det ligger også en kraftstasjon i Steigen, nært tilknyttet settefiskanlegget Cermaq Forsan. Nord-Salten Kraft er en viktig drivkraft for utvikling i regionen.

 

 

AquaGen AS er en genetikkleverandør til oppdrettsbransjen. I nært samarbeid med oppdrettere i Nordland har selskapet etablert verdens største anlegg for produksjon av lakserogn i Steigen. Lakserogn produsert i Steigen blir også eksportert til land som f.eks. Færøyene.

 

 

Nordland Fylkeskommune har et spesielt fokus på folkehelse. I dette fokuset passer tematikken til God Nok-festivalen meget godt. Vi er derfor litt ekstra stolte over å ha fylkeskommunen som en av våre samarbeidspartnere.

 

 

Thore Magnussen & Sønn er et entrepenørselskap med base i Lofoten, som de senere årene har hatt mange store oppdrag i Steigen. Selskapet bygger er gode på grunn&betong, bygger industribygg og tar store og små entrepenøroppdrag i området.

 

 

Coop Nordland er den regionale avdelingen av Coop-konsernet. Coop er mest kjent for å være eid av de fleste av kundene, og betaler kjøpeutbytte til sine eiere. Coop har tre lokalbutikker i Steigen.

 

 

Steigen Frivilligsentral er sentral for at vi skal klare å gjennomføre God Nok-festivalen og samtidig klare å ta vare på alle de frivillige som er så utrolig viktige.

 

 

 

Steigen Lift og Byggesystemer leverer alt av containere, gjerder, transport og løftemateriell, slik at vi kan gjennomføre festivalen på en sikker måte.

Sparebank1 er vår lokale bankforbindelse. De yter god rådgivning og finansiering av dine prosjekter. Vi er glad for støtten fra Sparebank1.