Mini-god nok 2020

Mini-god nok 2020

Fellesskap og samhold, der folk er folk

God Nok-festivalen har som formål å jobbe for kultur og aktiviteter som fremmer god psykisk helse gjennom å lage festival og møteplasser. Festivalen og møteplassene skal være en hyllest til det enkle liv, med nærhet til natur, kultur og hverandre.

Dette skal komme til uttrykk gjennom:

  • at alle skal føle seg verdsatt, inkludert og velkommen
  • spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for dilemmaet at mange ikke har det bra, selv om man «har det godt».
  • aktivisere og gi publikum/gjester gode konsert- og aktivitetsopplevelser

Mini-God Nok 24.-25.juli 2020

Festivalen 2020 ble dessverre avlyst på grunn av smittevernrestriksjonene regjeringen kom med, hvor samlinger av over 200 mennesker ble forbudt. Vi vil arbeide for God Nok-festival som dag og kveldarrangement på bakgrunn av formålet vårt. Dette innenfor de smittevernråd som til enhver tid blir gitt. God Nok-festivalen har som mål å nå ut til sitt publikum i løpet av kommende 12 måneder, på dag- og kveldsarrangementer med søkelys på isolasjon og avstand.

Vi fortsetter å kombinere gode fagpersoner, med gode kunstnere innen de ulike kunstfagene. Vi ønsker å belyse og diskutere problemer knyttet opp til den situasjonen Norge og verden har vært i det siste halve året og hvordan dette har påvirket vår psykiske helse.

Dag og kveldsarrangementene har følgende elementer i seg:

  • Bål og trivsel
  • Produksjoner, verksteder, konserter
  • Fagstemmer

Dagarrangementene blir i Steigen, hvor bål vil være tent, vi tilbyr ulike verksteder, forestillinger og aktiviteter.