GOD NOK Festivalen

DATO: 29. juni 2018

  1. OM GOD NOK-FESTIVALEN

Eieren av denne nettsiden er: God nok-festivalen, Aalstad, 8289 Engeløya. Tlf: 974 24 700. Epost: torunn@godnokfestivalen.no. Vårt org. nr er: NO 915 999 719

  1. FORMÅLET MED VÅR HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

I sammenheng med kundeforhold (herunder engasjering av artister og andre i samarbeid med festivalprogram og andre arrangement) må vi innhente opplysninger som navn, adresse, organisasjonsnummer og annen nødvendig informasjon. Dette er opplysninger vi utelukkende bruker for å handtere ditt kundeforhold. Vi tar vare på opplysningene så lenge vi har et kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

  1. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Utlevering av personopplysninger vil ikke skje, med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.

  1. KUNDEREGISTER

Vårt kunderegister inneholder opplysninger om kunden som selskapsnavn, adresse og informasjon om kontaktpersoner hos kunden, og opplysninger om hvilke tjenester og produkt kunden har avtale om.

  1. INFORMASJONSKAPSLER

God nok-festivalen bruker informasjonskapsler, også kalt cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser. Cookies er standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder bruker. Vi bruker denne kunnskapen for å tilby deg en bedre kundeopplevelse neste gang du kommer til nettsiden vår. De fleste nettleserer, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

  1. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER PÅ DENNE NETTSIDEN

Eier: God nok-festivalen/Wordpress 
Formål: Samle informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi bruker denne informasjonen for å lage rapporter for å bedre nettsiden. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. De sier noe om antall besøkende på nettsiden, hvor de kommer fra og hvilke sider de besøker.

Eier: Facebook 
Formål: Samler informasjon om besøkende for å tilpasse marknadsføring på Facebook.

  1. E-POST-KOMMUNIKASJON @GODNOKFESTIVALEN.NO

All e-post som blir sendt til @godnokfestivalen.no blir gjennomgått. Relevante eposter blir videresendt til rett kontaktperson internt på festivalen for videre håndtering, eller svart direkte. Aktuelle epostadresser blir lagret så lenge samarbeidet/kundeforholdet med festivalen varer.

  1. INNSYN OG RETTING

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysninger som er registrerte om seg selv. Innsyn kan en få ved å henvende seg til God nok-festivalen på e-post til torunn@godnokfestivalen.no. Dersom registrerte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan en kreve disse rettet i forhold til personopplysningsloven § 27.

  1. ANSVARLIG DATABEHANDLER

Administrativ leder i God Nok-festivalen er ansvarlig for håndtering av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med tanke til behandling av personopplysninger, og at evt. avvik fra gjeldende lovverk blir meldt inn og rettet. Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på torunn@godnokfestivalen.no eller 974 24 700.