Åpen mikrofon på naustscenen

Har du lyst å spille på Naustscenen vår er du hjertelig velkommen!

God Nok-festivalen har åpen mikrofon lørdag kl. 15.00. Hanna Fredriksen, vår produsent, vil ta påmelding og detaljer om behov for denne spotten. Det vil være et standard bandoppsett på scenen.

Vi håper du vil bidra til stemning på stranda.

Ta kontakt med Hanna på e-post: haefredr@hotmail.no

Vi gleder oss!