Aksel Tjora

Vår favorittsosiolog er tilbake! I 2016 gjestet Aksel den første God Nok-festivalen og gjorde et uslettelig inntrykk på oss gjennom sine refleksjoner rundt God Nok-tematikk, samhandling, samhold og felleskap. Tror vi gjorde et ok inntrykk på han også siden han nå er tilbake.. I tillegg til å delta på stemmearrangementet på lørdag, skal også Aksel få æren av å åpne festivalen i et uformelt bokbad sammen med skuespiller Anders Baasmo Christiansen.

Mye av Aksels forskning er relatert til interaksjon mellom mennesker, i organisasjoner og i det offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer. Hans studier av kafékultur har fått mye oppmerksomhet, likeså eksperimentet der 14 mennesker, som vanligvis bruker internett mye i det daglige, var «offline» i tre uker. I forskningen sin undersøker han ofte ulike randsoner. Det er mellom ulike kunnskapsformer og ansvarsenheter (i organisasjonsstudier), mellom det private og det offentlige (i bymiljø og ved bruk av kommunikasjonsmedier), mellom syk og frisk (innen helsesosiologi), mellom ulike former for sosialitet og fellesskap (på festivaler, kaféer og i sosiale media) og mellom kreativitet og teknologi (for eksempel ved bruk av musikkteknologi).

Aksel hører du torsdag 12.juli kl.17.00 i naustet, i et bokbad med Anders Baasmo Christiansen. Aksel bidrar også på «Dagens stemmer» lørdag 14.juli kl.13.00 i naustet.