Anne Silviken

Anne arbeider som psykolog og forsker ved SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste –  psykisk helsevern og rus) og forsker ved Senter for samisk helseforskning (UiT). I tillegg er hun en del av staben i VIVAT – selvmordsforebygging (UNN).

Bevissthet, refleksjon og begeistring i forhold til teamet God nok er viktig i en tid preget av forventninger, muligheter og jag etter vind. Jeg har hørt veldig mye bra om God nok festivalen og gleder meg til å komme til Steigen.

Anne bidrar på «Dagens stemmer» lørdag 14.juli kl.13.00 i naustet.