Audun Myskja

Lege, musiker, forfatter og mye mer!

Vi er utrolig stolte over å ha fått en kapasitet som Audun Myskja oppover til årets festival. Audun har så mange hatter og så mye forskjellig han driver med at vi tror det er enklest at han presenterer seg selv!

Om seg selv sier Audun: «Jeg har arbeidet i helsevesenet i over førti år, på sykehus og i allmennpraksis, med døende på Hospice Lovisenberg og i de siste tyve år med prosjekter med demens og Parkinson. Jeg er fagveileder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord Universitet) og har utviklet metoden Musikkbasert miljøbehandling i en doktorgrad om bruk av musikk i demensbehandling. Vi tilpasser nå metoden til unge mennesker som sliter.

De siste årene har jeg merket framveksten av en ny «sykdom» – «jeg er ikke bra nok»- syndromet – blant mine pasienter og kursdeltakere og mennesker jeg møter. Jeg har prøvd å forstå denne «epidemien», finne de beste tiltakene, og har gjort mange spennende erfaringer, som jeg gjerne deler. Svarene ligger ikke alltid der vi tror! Jeg har skrevet over tyve fagbøker, gitt ut en rekke CDer og DVDer med musikk, øvelser og andre verktøy som jeg tror kan være et bidrag. Gleder meg!»

Audun bidrar på «Dagens stemmer» fredag 13.juli kl.13.00 i naustet.