Foto: Lars Martin Hunstad

Stemmer er vår måte å diskutere og lufte ulike temaer på en rett frem, usminket og ærlig måte. Dette krever litt av aktørene og vi trenger dermed gode fagfolk, med faglig tyngde for å sikre at vi klarer å formidle ulike perspektiver innen de ulike temaene våre. I tillegg trekker vi inn mennesker med erfaringer som folk kan kjenne seg igjen i. God Nok-festivalen er heldig, vi har fine formelle og uformelle God Nok-ambassadører. Disse har kommet med råd og refleksjoner som gjør at vi har kommet frem til årets tema som er isolasjon og avstand. Her er årets stemmer og aktører som skal belyse hele eller deler av temaene.

Marie Blokhus – mentor og ambassadør
Anders Baasmo – skuespiller
Ingrid Østang – musiker, kunstner og skribent
Josef Dahlgren – psykolog
Einar Stødle – kommuneoverlege