Stemmer er vår måte å diskutere og lufte ulike temaer på en rett frem, usminket og ærlig måte. Årets første tema er «Kultur og psykisk helse» – Hvordan kan vi bruke kultur og humor for at vi kan takle bedre å stå i en vanskelig situasjon? Kan kulturutrykk hjelpe oss til å akseptere og ta grep? Selvironi? Hvordan ansvar har/tar folk i kulturfeltet for å løfte/drøfte spørsmål rundt psykisk helse.

Det andre temaet vårt i år er «Ta vare på oss alle». Under denne overskriften er det flere bolker vi ønsker å ta tak i. Vi ønsker å snakke om personene rundt de som har psykiske utfordringer og vi vil snakke om vårt felles ansvar som samfunn og medmennesker. Under denne dagen vil vi også ta tak i litt av fundamentet for festivalen – Selvmordsforebygging.