Foto: Lars Martin Hunstad

Stemmer er vår måte å diskutere og lufte ulike temaer på en rett frem, usminket og ærlig måte. Temaet i år er formet ut fra følgende tanker: Hvordan kan vi bruke humor for at vi kan takle bedre å stå i en vanskelig situasjon. Ingvar Wilhelmsen har i mangåe år inspirert til dette. Kan humor hjelpe oss til å akseptere og ta grep? Selvironi?

I tillegg til å snakke om pårørende ønsker vi i år å se litt på dette med humor. Humor både som et verktøy for å åpne opp rundt tematikken, men også som et virkemiddel direkte inn mot pårørende og pasient / bruker / den som sliter. I en forenklet virkelighet blir det fort slik at en sier at humor hjelper mot alt. Men er det egentlig nødvendigvis sånn? Vi ønsker å snakke om humorens velsignede kraft, men også om utfordringer ved bruk av humor. Noe vi vil drøfte er rett og slett «Humor kan åpne opp alvoret, men kan humor også bagatellisere det samme alvor?»